Onze diensten 

Wat doen wij?

Wij bieden nieuwkomers hulp bij het integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Dit doen wij d.m.v. het vinden van een geschikte baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ook ondersteunen wij nieuwkomers bij het vinden van georganiseerde activiteiten en het vergroten van sociale contacten. We willen ze welkom heten in de Nederlandse maatschappij waarbij participatie, verbinding en gelijkwaardigheid centraal staan. 

Daarnaast is er een mogelijkheid om verschillende relevante trainingen en workshops te volgen zoals;

  • Taal en digitaalvaardig
  • Mijn kwaliteiten
  • Leefstijl
  • PVT (Participatie-verklaringstraject)

Deze trainingen kunnen zowel in het Nederlands of Arabisch worden aangeboden.


Start traject

Een traject starten bij bureau Verbinding gebeurd in 5 stappen. Deze stappen bestaan uit een kennismaking, intakegesprek, plan van aanpak, plaatsing en mogelijke nazorg. 


Neem contact op voor meer informatie!